1% dla Kubusia - Ty też możesz pomóc

 

Regulamin sprzedaży internetowej

Najczęściej oglądane

Koszt dostawy

Dostawa w Polsce

Zakupiony towar standardowo
dostarczamy
za pośrednictwem
firmy kurierskiej DPD

Na terenie Polski
koszt dostawy kurierem wynosi
(płatne z góry na konto)

- 17,99zł
za pierwsze 31,5kg
(następne wg wagi),

- przesyłki paletowe - 150,00zł/paleta.

Koszt dostawy kurierem
za pobraniem
(płatność przy odbiorze)
- 29,99zł
za pierwsze 31,5kg
,
- 17,99zł
za
następne 31,5kg;

- przesyłki paletowe - 150,00zł/paleta.


Jednorazowy zakup za kwotę
powyżej 2.000,00 zł netto
- dostawa w Polsce
na koszt Sprzedawcy.

 


 

Dostawa
poza granice Polski

Dostawa w UE
kurierem DPD:
cennik


Dostawa
za pośrednictwem
Poczty Polskiej
zgodnie z cennikiem
na stronie:
http://cennik.poczta-polska.pl/usluga,zagraniczny_paczka_pocztowa.html
(poniżej wartości przybliżone)

Wielka Brytania
- do 10 kg: 145,00 zł;
- do 20 kg: 249,00 zł.

 

USA, Kanada (priorytetowa)
- do 10 kg: 258,00 zł;
- do 20 kg: 475,00 zł.

 

USA, Kanada (ekonomiczna)
- do 10 kg: 114,00 zł;
- do 20 kg: 190,00 zł.

 

Kontakt

keramiko@interia.pl

tel. +48 601 844 469

Płatności

Numery kont:

- dla wpłat w PLN:
03 1090 2082 0000
0001 0899 7650

- dla wpłat w EURO:
PL14 1090 2082 0000
0001 2426 2148

- dla wpłat w USD:
PL96 1090 2082 0000
0001 2309 5120

Kod SWIFT (BIC code)
BZ WBK: WBKPPLPP

Bestseller


Sklep internetowy działający pod adresem www.keramiko.pl, www.ceramic-boleslawiec.com.pl prowadzony jest przez keramiko.pl Rafał Waszkowiak i synowie; nr NIP 692-169-75-07; nr REGON 390602662; z siedzibą w Lubinie, ul. Jastrzębia 23/1, 59-300 Lubin, Polska, zwany dalej "Sprzedającym". Dane rejestrowe można sprawdzić w Rejestrze Przedsiębiorców tutaj.

1. OFERTA

1. Przedmiotem oferty są wyroby ceramiczne produkcji Zakładów Ceramicznych "Bolesławiec" sp.z o.o. w Bolesławcu - ceramiczne naczynia stołowe, garnki kamionkowe oraz inne wyroby renomowanych producentów ceramiki bolesławieckiej oraz artykuły pomocnicze przy ich użytkowaniu (sztućce drewniane) przedstawione na stronach sklepu internetowego. Wyroby te są dostępne dla klienta w ciągu 3-5 dni roboczych (z zastrzeżeniem terminu od 01 września do 31 grudnia; będące w posiadaniu Sprzedającego) lub do 25 tygodni roboczych od daty otrzymania zamówienia (w przypadku wyboru towaru nie znajdującego się obecnie w magazynie Sprzedającego, zastrzegamy sobie prawo do indywidualnego określenia terminu dostawy w szczególności przy produktach wykonywanych na zamówienie).
2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci internet. Nie prowadzimy sprzedaży stacjonarnej.
3. Wszystkie ceny wyrobów znajdujących się w sklepie są podawane w polskich złotych i zawierają podatek VAT (ceny brutto). Nabywca ma możliwość wyboru innej waluty (menu rozwijalne) w celu określenia ceny w innej jednostce niż PLN.
4. W celu uzyskania cen na wyroby nie ujęte w ofercie sklepu internetowego, należy przesłać na adres e-mail sklepu (keramiko@interia.pl) zapytanie specyfikujące asortyment i symbol zamawianej dekoracji. Koniecznie należy podać adres, e-mail lub nr telefonu w celu umożliwienia przekazania informacji zwrotnej.
5. Ceny podane na stronach sklepu internetowego nie zawierają należności za przesyłkę, chyba że inaczej określono w opisie konkretnego produktu.
6. Wyroby oferowane w sklepie posiadają wymagane atesty i zezwolenia dopuszczające do obrotu na terenie Polski, UE, USA.
7. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są oznakowane w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżone znakami towarowymi producentów.

2. STRONY TRANSAKCJI

1. Stroną dokonującą zakupów w sklepie internetowym keramiko.pl zwaną dalej "Nabywcą" może być osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy, lub inna osoba posiadająca zdolność do czynności prawnych.
2. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie sklepu internetowego jest właściciel sklepu keramiko.pl zwany dalej "Sprzedającym".

3. SPOSÓB ZAMÓWIENIA

1. Zamówienie składa się przez wypełnienie formularza zamówienia (kliknięcie "Do koszyka") stanowiącego integralną część strony internetowej keramiko.pl.
2. Każde zamówienie zostaje automatycznie potwierdzone, najpóźniej w następnym dniu roboczym po jego złożeniu. Potwierdzenie oznacza, że zamówienie zostało otrzymane i przyjęte do realizacji w terminach jak w pkt. 1.1. Potwierdzenie odbywa się drogą elektroniczną (automatycznie) lub telefoniczną (dokonywane na życzenie Nabywcy).
3. Nie ma możliwości złożenia jednego zamówienia obejmującego więcej niż jeden adres dostawy (poprzez dodanie następnego adresu dostawy w informacjach dodatkowych dla Sprzedającego). W przypadku złożenia takiego zamówienia może ono zostać anulowane. Nabywca chcący otrzymać zamówione naczynia na różne adresy dostawy powinien złożyć odpowiednią ilość zamówień.
4. Kliknięcie przycisku "Zamawiam" w trzecim (z czterech) etapie finalizacji zamówienia oznacza “zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

4. SPOSÓB PŁATNOŚCI

1. Nabywca jest obowiązany do zapłaty należności za wybrany przez siebie towar poprzez wpłatę na konto Sprzedającego: 03 1090 2082 0000 0001 0899 7650 (lub pozostałych numerów kont udostępnionych przez Sprzedającego w przypadku płatności w walucie innej niż PLN) lub uiszczenie należności przy odbiorze przedstawicielowi firmy kurierskiej (tylko w przypadku przesyłek doręczanych w Polsce).
2. Zastrzegamy sobie prawo do naliczenia opłaty za wysyłkę w innej (mniejszej) wysokości, jak podana podczas procesu realizacji zamówienia w przypadku pakowania w jednej przesyłce kilku zakupionych przedmiotów - cena nie może być wyższa od podanej w procesie zamówienia: jeśli łączna waga przedmiotów nie przekroczy maksymalnej dopuszczalnej wagi przez przewoźnika cena może ulec obniżeniu - jest to zależne od indywidulanej wagi przedmiotów. O wysokości kosztów przesyłki Nabywca jest informowany przed zakończeniem procesu zakupu - w podsumowaniu złożonych zamówień. Nabywca ma możliwość przerwania procesu zakupu w każdym momencie przed jego ostatecznym zakończeniem.

5. WARUNKI DOSTAW

1. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem w formie stosowanej przez przewoźnika. Z chwilą pokwitowania na nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
2. Odbierając towar Nabywca jest uprawniony do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu (przy płatności "z góry" - po potwierdzeniu odbioru, przy płatności przy odbiorze - przed zapłaceniem) - warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji z tytułu uszkodzeń transportowych jest spisanie w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej protokołu uszkodzeń zgodnie z wymogami firmy kurierskiej. Kurier ma obowiązek zaczekać 10 minut w tymże celu.
3. Ceny usług świadczonych przez firmę kurierską:
a. za przesyłki w Polsce: paczka do 31,5kg - 17,99 zł brutto za paczkę przy płatności z góry lub 29,99 zł przy płatności za pobraniem, lub 150,00 zł przy wysyłce na palecie - cena jest ustalana każdorazowo przez jej podanie przy produkcie lub indywidualnie, lub określonej indywidualnie z zastrzeżeniem pkt 4 "Sposób płatności" ppkt.2.,
b. za przesyłki poza Polskę zgodnie z cennikiem firmy kurierskiej: dostępny na stronie www.dpd.com.pl (np.: pod linkiem https://www.strefapaczki.pl/upload/Cennik-miedzynarodowy.pdf);
c. za przesyłki poza Polskę zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej: dostępny na stronie www.poczta-polska.pl (np.: pod linkiem http://cennik.poczta-polska.pl/usluga,zagraniczny_paczka_pocztowa.html).
4. Termin wysyłki wynosi 3-5 dni roboczych (dzień złożenia zamówienia z opcją płatności "za pobraniem" lub zaksięgowania wpłaty na koncie przy płatności z góry jest dniem "zerowym"), chyba że inaczej podano przy produkcie;
od 1 września do 31 grudnia ten czas może wynieść 7 dni roboczych. W sporadycznych przypadkach (spiętrzenie zamówień, szczyt sezonu na daną grupę asortymentową) termin wysyłki może się wydlużyć o kolejne 7 dni roboczych.
Dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej następuje zazwyczaj nastepnego dnia po jej nadaniu (w Polsce) lub w terminie określonym indywidualnie dla przesylek zagranicznych.

5. Istnieje możliwość odbioru osobistego zakupionego towaru. Warunkiem skorzystania z tej opcji odbioru towaru jest uprzednie opłacenie należności za towar (wpłata na konto). Z uwagi na formę działalności (sprzedaż internetowa) nie ma możliwości dokonania płatności przy odbiorze osobistym.

6. SPOSÓB PAKOWANIA

 1. Wyroby ceramiczne mogą być zapakowane m.in. w kartony, papier, folię bąbelkową, wypełniacze (papier, tektura, styropian), które gwarantują bezpieczne dostarczenie nieuszkodzonej ceramiki do Nabywcy. Sugerujemy przygotowanie ostrego noża do rozcięcia zabezpieczeń oraz worka na śmieci przy rozpakowywaniu.
 2. Jeżeli waga zamówionych wyrobów przekroczy 31,5kg Nabywca otrzyma w jednej przesyłce kilka paczek, o jednostkowym ciężarze nie większym niż 31,5kg. Taki sposób pakowania powinien w pełni zabezpieczyć zawartość przesyłek.
 3. Przesyłka zostanie wysłana na adres, który zostanie podany podczas procesu zamówienia w formularzu danych.

7. FAKTURA

 1. Każdy Kupujący otrzymuje na życzenie fakturę VAT z wyszczególnieniem w odrębnych pozycjach ceny za wyroby, ceny za przesyłkę oraz należnego podatku VAT.

8. ZWROT TOWARU - INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować keramiko.pl Rafał Waszkowiak i synowie ul.Jastrzębia 23/1, 59-300 Lubin lub keramiko@interia.pl (e-mailem z żądaniem potwierdzenia odbioru) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą listem poleconym lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z poniższego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem (dotyczy płatności). Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Proszę odesłać niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest na kwotę nie większą niż poniesiona przy wysyłce przy realizacji zamówienia, może ona wynosić około 29,99 PLN za jedną paczkę w przesyłce o wadze do 31,5 kg. Zwracany towar należy odesłać/dostarczyć Sprzedawcy na własny koszt. Sprzedający nie zwraca kosztów odesłania towaru oraz nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat keramiko.pl Rafał Waszkowiak i synowie ul.Jastrzębia 23/1, 59-300 Lubin
– Ja/My ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
niniejszym informuję/informujemy keramiko.pl Rafał Waszkowiak i synowie ul.Jastrzębia 23/1, 59-300 Lubin o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
– Data zawarcia umowy…………………………………………………. /odbioru ……………………………………………………………………….
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ………………………………………………………………………………………
– Adres konsumenta(-ów) ………………………………………………………………………………………
- Dodatkowe informacje/uwagi: ………………………………………………………………………………………
– Podpis czytelny konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) ……………………………………
– Data ………………………………………………………………………………………

9. SKLEP ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO:

 1. Zmiany towarów znajdujących się w ofercie: wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego lub ich usuwania w przypadku niedostępności.
 2. Przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian z zachowaniem praw nabytych.

10. REKLAMACJE I SPORY

 1. Sprzedający deklaruje dążenie do polubownego załatwienia ewentualnych reklamacji.
 2. Reklamacja złożona u Sprzedawcy zostanie rozpatrzona w terminie ustawowym.
 3. Nabywca ma prawo do reklamacji jakościowych, ilościowych związanych z uszkodzeniami transportowymi w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania wyrobów. Przy odbiorze towaru Nabywca ma prawo sprawdzić czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu i jest to w jego interesie. Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji (składanej przez Sprzedającego w firmie kurierskiej) z tytułu szkody powstałej w transporcie jest spisanie w obecności pracownika firmy kurierskiej protokołu uszkodzeń. Reklamacje z tego tytułu, które wpłyną po upływie 7 dni, moga pozostać nierozpatrzone z uwagi na wymogi stawiane przez firmę kurierską w tym zakresie.
 4. Językiem zgłaszania i rozpatrywania reklamacji jest język polski.
 5. W przypadku uznania zasadności reklamacji Nabywcy przysługuje prawo do naprawy, wymiany na wyroby wolne od wad lub zwrot zapłaty w części przypadającej na uszkodzone wyroby. Sprzedający ma prawo do zasięgnięcia opinii rzeczoznawcy branżowego.
 6. Koszty wysyłki wyrobów wolnych od wad w ramach procedury reklamacyjnej ponosi Sprzedający.
 7. Warunkiem zachowania prawa do reklamacji jest jej forma pisemna - przesłanie e-mailem z adresu podanego podczas rejestracji na adres Sprzedającego lub listem poleconym.
 8. Nabywca (konsument) może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Nabywca (konsument) może to uczynić np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

11. ZAWARCIE UMOWY

 1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez złożenie zamówienia. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

12. ROZPATRYWANIE SPORÓW

      1. Ewentualne spory wynikające z umowy sprzedaży rozpatrywane będą przez właściwe Sprzedającemu sądy powszechne (w odniesieniu do Nabywcy innego niż osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej).

13. ZASTRZEŻENIE WAŻNOŚCI WPISÓW ZABRONIONYCH PRZEZ UOKIK

      1. Wszelkie zapisy niniejszego regulaminu tracą ważność z chwilą ich unieważnienia lub zabronienia stosowania i ogłoszenia przez UOKiK w oparciu o stosowne zapisy przepisów prawa.

14. POLITYKA PRYWATNOŚCI - INFORMACJA O PLIKACH TYPU CIASTECZKA ("cookies")

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez keramiko.pl Rafał Waszkowiak i synowie.

Definicje

1. Administrator - oznacza keramiko.pl Rafał Waszkowiak i synowie, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
3. Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

5. Serwis - oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie www.keramiko.pl, www.ceramic-boleslawiec.com.pl.
6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych Serwisu.
7. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego z godnie z Regulaminem i przepisami prawa  mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Rodzaje wykorzystywanych Cookies

1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

Cele w jakich wykorzystywane są Cookies
Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu poprawnej konfiguracji serwisu, a w szczególności do:
- dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu,
- rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb,
- zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik;
- zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,
- rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
2. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie, a w szczególności do:
a. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
b. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.
c. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
3. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, a w szczególności do:
a. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b.poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
4. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu zapamiętania lokalizacji użytkownika, a w szczególności do poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
5. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
6. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu świadczenia usług reklamowych, a w szczególności do dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich.
7. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych plus.google.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).
8. Administrator usługi może wykorzystywać Cookies zewnętrzne w celu prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego opineo.pl (administrator cookies zewnętrznego: Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu).

Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies
1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookiesna urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

Pełny tekst Ustawy: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000827

Przypominamy: korzystanie z niniejszej strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie:
Przeglądarka internetowa przechowuje pliki tekstowe (ang. cookies) na dysku Twojego komputera. W plikach cookies przechowywane są informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony oraz informacje o sposobie korzystania ze strony przez odwiedzających. Większość przeglądarek internetowych jest domyślnie ustawiona na automatyczne przyjmowanie ciasteczek. Można zmienić to ustawienie w przeglądarce i zablokować ciasteczka. Należy jednak pamiętać, że zablokowanie obsługi ciasteczek w przeglądarce może negatywnie wpłynąć na działanie strony. Szczegółowe informacje znajdują się w pkt 14 w zakładce "Regulamin". Szanowna Klientko, szanowny Kliencie,

informacje z zakresu przetwarzania danych dostarczanych przez Ciebie podczas korzystania ze sklepu keramiko.pl. Przechodząc do serwisu/zamykając komunikat o tej treści zgadzacie się na wskazane poniżej działania.
Pliki cookies
Możemy stosować pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne pokrewne technologie, które mogą mieć na celu zapewnienie bezpieczeństwa podczas korzystania z naszego sklepu, polepszanie świadczonych usług przez wykorzystanie danych w celach analitycznych i statystycznych.
Zakres wykorzystywania plików cookies (tzw. ciasteczka) można samodzielnie określić w ustawieniach swojej przeglądarki. Bez wprowadzenia zmian ustawień, informacje w plikach cookies mogą być zapisywane w pamięci Państwa urządzenia. Więcej szczegółów w naszym Regulaminie pkt. 14.
Administrator danych:  keramiko.pl Rafał Waszkowiak i synowie; nr NIP 692-169-75-07; nr REGON 390602662; z siedzibą w Lubinie, ul. Jastrzębia 23/1, 59-300 Lubin. Aby skontaktować się prosimy wysłać e-mail lub zwrócić się pisemnie pocztą tradycyjną (wskazany list polecony) oraz w dowolnym momencie wyrazić swój sprzeciw wobec powyższych działań.
Zwracamy uwagę, że ewentualna zgoda jest Państwa dobrowolną decyzją, natomiast brak jej udzielenia może wpłynąć na komfort korzystania z naszego sklepu. Aby wyrazić zgodę wystarczy zamknąć komunikat o tej treści - jeśli nie wyrażacie Państwo na to zgody, prosimy o opuszczenie stron naszego sklepu. Udzieloną zgodę można w każdej chwili wycofać, co jednak nie będzie równoznaczne z tym, że korzystanie z tych informacji do czasu wycofania zgody było niezgodne z prawem.
Prawa Klienta
Każdy odwiedzający niniejszy sklep internetowy ma pełne prawo do zgłoszenia administratorowi danych wykorzystującemu Państwa dane osobowe żądania dostępu do tych informacji, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
Administrator danych deklaruje zawsze dobrą wolę do wykorzystania danych zgodnie z obowiązującym prawem i rozstrzygnięcia ew. powstałych sporów polubownie.


Data aktualizacji: 25.05.2018r. 

 

Wersje językowe

Wybierz język

Ihre Sprache

Your language

Polski English German Rosyjski 

Wybierz walutę

Wyszukiwarka

Co wyszukać?
Cena od 
Cena do 

szukajusuń

Twój koszyk

Koszyk jest pusty

Ostatnio dodane

Promocje

Login

Box informacyjny

Naczynia ceramiczne
z Bolesławca można używać:
- w zmywarkach,
- w mikrofalówkach,
- w piekarnikach,
- na płycie elektrycznej stałej,
- na płycie szklano-ceramicznej
(włożyć do zimnego piekarnika
i stopniowo podwyższać temperaturę,
bez uszkodzenia wytrzymuje nagrzanie
i przetrzymanie
przez minimum godzinę
w temp. 250oC,
a następnie spokojne studzenie
w warunkach naturalnych z temp. 210oC do 20oC),

- w lodówkach,

- w zamrażarkach.

Bez uszkodzenia wytrzymują gwałtowne studzenie z temperatury
210oC do 20oC.

W garnkach można kisić warzywa, przechowywać owoce, warzywa, nabiał, pieczywo, można ukisić zakwas na żur, przygotować zacier oraz... wino!

Nowości

Wyprzedaże

Wszystkie prawa zastrzeżone. Strona zawiera znaki producentów prawnie chronione, są one ich wyłączną własnością. Zdjęcia oraz opisy są wyłączną własnością keramiko.pl.

Zamknij

Witamy w sklepie internetowym z najładniejszą ceramiką bolesławiecką
Korzystanie z niniejszej strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie:
Przeglądarka internetowa przechowuje pliki tekstowe (ang. cookies) na dysku Twojego komputera. W plikach cookies przechowywane są informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony oraz informacje o sposobie korzystania ze strony przez odwiedzających. Większość przeglądarek internetowych jest domyślnie ustawiona na automatyczne przyjmowanie ciasteczek. Można zmienić to ustawienie w przeglądarce i zablokować ciasteczka. Należy jednak pamiętać, że zablokowanie obsługi ciasteczek w przeglądarce może negatywnie wpłynąć na działanie strony. Szczegółowe informacje znajdują się w pkt 14 w zakładce "Regulamin". Szanowna Klientko, szanowny Kliencie,

informacje z zakresu przetwarzania danych dostarczanych przez Ciebie podczas korzystania ze sklepu keramiko.pl. Przechodząc do serwisu/zamykając ten komunikat zgadzacie się na wskazane poniżej działania.
Pliki cookies
Możemy stosować pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne pokrewne technologie, które mogą mieć na celu zapewnienie bezpieczeństwa podczas korzystania z naszego sklepu, polepszanie świadczonych usług przez wykorzystanie danych w celach analitycznych i statystycznych.
Zakres wykorzystywania plików cookies (tzw. ciasteczka) można samodzielnie określić w ustawieniach swojej przeglądarki. Bez wprowadzenia zmian ustawień, informacje w plikach cookies mogą być zapisywane w pamięci Państwa urządzenia. Więcej szczegółów w naszym Regulaminie pkt. 14.
Administrator danych:  keramiko.pl Rafał Waszkowiak i synowie; nr NIP 692-169-75-07; nr REGON 390602662; z siedzibą w Lubinie, ul. Jastrzębia 23/1, 59-300 Lubin. Aby skontaktować się prosimy wysłać e-mail lub zwrócić się pisemnie pocztą tradycyjną (wskazany list polecony) oraz w dowolnym momencie wyrazić swój sprzeciw wobec powyższych działań.
Zwracamy uwagę, że ewentualna zgoda jest Państwa dobrowolną decyzją, natomiast brak jej udzielenia może wpłynąć na komfort korzystania z naszego sklepu. Aby wyrazić zgodę wystarczy zamknąć ten komunikat - jeśli nie wyrażacie Państwo na to zgody, prosimy o opuszczenie stron naszego sklepu. Udzieloną zgodę można w każdej chwili wycofać, co jednak nie będzie równoznaczne z tym, że korzystanie z tych informacji do czasu wycofania zgody było niezgodne z prawem.
Prawa Klienta
Każdy odwiedzający niniejszy sklep internetowy ma pełne prawo do zgłoszenia administratorowi danych wykorzystującemu Państwa dane osobowe żądania dostępu do tych informacji, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
Administrator danych deklaruje zawsze dobra wolę do wykorzystania danych zgodnie z obowiązującym prawem i rozstrzygnięcia ew. powstałych sporów polubownie.